Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
w Radomiu
ul. Toruńska 9
26-600 Radom
tel./fax.: 48 331 24 98
kom.: 507 121 102
e-mail: ppp2_radom@poczta.onet.pl

 

UWAGA!
 
Zgodnie z uchwałą nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia informujemy, że nasza placówka obejmuje swoją opieką przedszkola, szkoły i placówki z ulic znajdujących się w granicach następujących osiedli: Borki, Godów, Halinów, Jeżowa Wola, Kierzków, Kończyce, Krychnowice, Młodzianów, Południe, Pruszaków, Potkanów, Śródmieście, Wośniki oraz Żakowice.

Pod swoją opieką mamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z placówek publicznych i niepublicznych znajdujących się w rejonie tychże osiedli. Dzieci nieuczęszczające do placówek oświatowych przyjmowane są zgodnie z adresem zamieszkania w granicach osiedli objętych opieką przez poszczególne poradnie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać,
dopiero potem uczy się je czytać.
Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać,
a nie tylko wiele wiedzieć i umieć".
 
Janusz Korczak

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których celem jest niesienie zindywidualizowanej i specjalistycznej pomocy zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom oraz opiekunom. Ścisła współpraca ze szkołami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych, jak i rodzinnych. Nauczycielom zaś oferujemy wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Organ prowadzący placówkę:
Wydział Edukacji
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 03 48
Organ nadzorujący placówkę:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu
ul. S. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel.: 48 362 82 84
e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl